DN-Langeland, Langelands Kommune, Langelands Museum, Friluftsrådet og Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø har gennem nogle år samarbejdet på forskellige områder for nogle af øens gadekær.

Gadekærsarrangement i 2013 ved Tullebølle Gadekær.      Foto: Claus Dalskov

Du kan læse mere om arbejdet med gadekærene   HER