Naturpleje af Kong Renes grav 2018.

Uglebjerg på Skovsgaard
Her er vi i gang med at restaurere en lille nødlidende stubhave, hvor der tidligere voksede et væld af typiske stubhaveplanter, bl.a. Storblomstret Kodriver, Lungeurt, Stor Konval og Tyndakset Gøgeurt.

 

For 4 år siden fik vi hjælp af DN til at fælde nogle store skyggende kirsebær og ahorntræer og stævne haslerne, som var ved at dø. Vi blev nødt til at hegne området ind, da dyrene kastede sig over de nye skud. Desværre har brombærrene bredt sig gevaldigt, så nu arbejder vi på at holde dem nede, indtil haslerne er vokset op. Vi håber på, at floraen vil vende tilbage lidt efter lidt og har da også lige observeret enkelte eksemplarer.

De 2 fortidsminder er langdyssen Ringelshøj i Snage Skov og Kong Renes Grav, som er en gravhøj vest for Tranekær med et dyssekammer og et lille jættestuekammer. Begge steder håber vi, at plejen med leerne og fjernelse af det afslåede materiale, vil gavne botanikken på de 2 fortidsminder. På Ringelshøj er der en bestand af den sjældne Lyng-Snerre, som vi håber vil få bedre vilkår for at brede sig på langdyssen.

Påø Eng
En dejlig dag i slutningen af maj mødes vi i gruppen på engen og tæller de blomstrende Maj Gøgeurt. Vi startede for 5 år siden med at slå engen med le og efterfølgende vinter fjerne en del væltede popler m.m. For hvert år er antallet af orkidéer vokset jævnt. Sidste år talte vi 1308 inden for hegnet og 82 udenfor.

I sensommeren afholder vi høslæt på en lille orkidé-eng ved Medicinhaverne, på Ringelshøj og Kong Renes Grav.

Har du lyst til at deltage?
Har du lyst til at deltage i Naturplejegruppen, så er du meget velkommen, hvadenten du kommer hver gang eller blot deltager af og til.

Er du interesseret, så kontakt Eva Christiansen på 28584295 eller på mail: evavindeby@gmail.com