Naturpleje gruppen

Her mødes vi fem - seks gange om sommeren og plejer udvalgte arealer på Langeland. Det kan være alt fra le-slåning til rydning af brombær, buske og træer.

Om vinteren stævner vi af og til i den lille stævningsskov på Uglebjerg ved Skovsgaard.

Kontakt Eva Christiansen 28584295 eller  langeland @dn.dk og hør mere. 

Afslået og ryddet materiale fra Ringelshøj, sept. 2016      Foto: Claus Dalskov

Andre grupper

På Skovsgaard har vi forskellige andre frivillige grupper.

Planteregistreringsgruppe, Fugleregistreringsgruppe, Frivilliggruppe i køkkenhaven, Møllegruppe mm.

Kontakt Rikke Lundsgård   mail:  rl@dn.dk  eller tlf.: 23 20 30 07