For nogle år siden udgav DN-Langeland et hæfte  Fremtidens Natur i Langeland Kommune, der beskriver en lang række naturområder og naturtyper på Langeand. Samtidig giver DN-Langeland i hæftet deres bud på, hvordan vi fremover kan sikre og forbedre naturen på øen.  Se publikationen   HER

    Flådet syd for Tranekær.                  Foto: Claus Dalskov