Høringssvar vedr. ansøgning om etablering af et jorddige til højvandssikring på det fredede område ved Hou. Houhøring

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke der skal gives tilladelse til at etablere diget i det fredede område.

Aug. 2019: DN Langeland har afgivet høringssvar til: Planstrategi 2019 - 2031 for Langelands Kommune.

Marts 2019: Høringssvar til: Kommuneplan 2017 - 2029

Okt. 2015: DN Langelands høringssvar til Langeland Kommunes Planstrategi for 2016 - 2020.  Se HER