Sort egern Mørkholm Skov. Foto Claus Dalskov. 

 

Projekt Sort Egern

I dag er der både røde og sorte egern på Fyn. På sigt vil de røde og sorte egern blande sig. Det vil indebære, at den oprindelige stamme af sorte egern vil gå tabt.

Skal man bevare bestanden af sorte egern, skal man derfor forsøge at undgå, at de almindelige røde egern blander sig med de sorte. Isolerede skove uden egern vil derfor være en løsning som potentielle, nye levesteder for en bestand af sort egern.

Sammen med Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks Naturfredningsforening i gang med et projekt, hvor sorte egern indfanges på Sydfyn og udsættes på Langeland, hvor der ikke har været egern i mange år, men hvor levevilkårene er til stede. Dermed vil der på Langeland kunne skabes og sikres en bestand af de oprindelige sorte egern.

Efter mange forberedelser blev de første egern indfanget i august 2011 og i midten af november 2012 blev foreløbig det sidste af 27 egern sluppet fri på Langeland.

De indfangede egern har rundet en dyrlæge, der har indsat en chip og taget blodprøve. Derefter er de blevet sat i volierer i 2 af skovene på Nordlangeland. De enkelte egern er blevet gentestet, og når der er givet grønt lys fra laboratoriet, er de blevet udsat.

Tilbagemeldinger fra folk på nordøen har givet os et indtryk af, at dyrene hovedsagelig findes i og ved de 4 skovområder ved Lohals og Hou. 

I vinteren 2012-13 starter vi et fodrings- og optællingsprojekt. Vi udleverer gratis egern-foderkasser og egernfoder til beboere i området mod at de fører et observationsskema. Oplysningerne herfra kan forhåbentlig fortælle os, hvor mange egern der er i området og hvor de enkelte egern har deres territorier. 

 

Sort egen ved hjemmelavet foderkasse. Foto Claus Dalskov.

 

Egernbestanden 2019

Siden udsætningen af de sidste egern i 2012 har vi forsøgt at følge bestandens udvikling, dels gennem data fra foderkasseprojektet og dels gennem indberetninger fra private i området.

Bestanden tog ret hurtigt et ordentligt dyk, så vi i efteråret 2013 vurderede, at vi havde 8 -12 egern. Flytningen og naturlige dødsårsager har åbenbart kostet livet for en del af de udsatte dyr.

I efteråret 2014 så det bedre ud. Nu lød vurderingen på 12 -16 dyr og i efteråret 2015 på 18 -24. I 2016 så bestanden ud til at have haft en rigtig god ynglesæson. Her lå vores vurdering på 35 -45 dyr. I 2017 lå bestanden på 40 -60 dyr og 2018 vurderedes den mellem 50 -75 sorte egern. De fleste foderkasser bliver tømt fra gang til gang.

Takket være foderkasserne skabes ideelle betingelser, bestanden decimeres dog også løbende. Trafikken er antagelig den største dræber, men også husmår, katte, duehøg og ræve tager egern. Så er det enkelte ulykkelige hændelser. En druknet i en havetænde og en faldet ned i en skorsten, hvorfra den ikke kunne komme og sikkert en række andre ukendte dødsfald.

I forhold til de dyr, som blev talt i 2018, så er forårsbestanden i starten af 2019 og dermed ynglebestanden lidt mindre. Der går altid nogle egern l løbet af en vinter.

Her i 2019 er de sorte egern dukket op i sommerhusområdet helt ude ved nordspidsen. Sydover er det stadig sommerhusområdet ved Stoense, der er det sydligste område med egern.

Tak til Claus Dalskov for opdateringer.

Hvis du vil vide mere om det sorte egern, så læs på DNs hovedhjemmeside