Vi startede på Skovsgaard i 2014 med at tælle Maj-Gøgeurter på Påø Eng og slå  engen med le i august. Efter 7 år kunne vi tælle over dobbelt så mange orkidéer.

Da engen nu er overgået til helårsgræsning, nøjes vi indtil videre med den årlige tælling. Det bliver spændende at se, hvad der virker bedst for orkidéerne.

En lille ”stubhave” på Uglebjerg, som vi har plejet i 6 år, er ligeledes overgået til helårsgræsning.

Har du lyst til at deltage?

Hvis du har lyst til at hjælpe naturen, så er du meget velkommen - alle kan være med!

Kontakt Eva Christiansen på evavindeby@gmail.com  eller 28584295

Til gengæld har vi nu påtaget os plejen af en lille eng med Kødfarvet Gøgeurt i Tranekær og fire gravhøje: Kong Renes Grav syd for Tranekær, Ringelshøj i Snage Skov, Norvej ved Magleby Nor og Stenbæk syd for Tryggelev Nor.

Gravhøje har aldrig været under plov, og hvis der heller ikke er sprøjtet i nærheden, er der mulighed for, at en frøbank af efterhånden sjældne planter kan udvikle sig. Vi ser allerede gode botaniske resultater af vores arbejde, som Langeland Museum og kommune da også har rost.

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at hjælpe naturen, så er du meget velkommen - hvad enten du kommer hver gang eller bare vil prøve at slå med le.

Hold øje med DN Langelands nyhedsbrev eller kontakt Eva Christiansen på evavindeby@gmail.com">evavindeby@gmail.com  eller  28584295.