Sort Egern Projektet.

Startede som en idé i DN-Langeland ca. 2006.

Vores formål var:

  • At bevare det oprindelige Sorte Egern.
  • Give langelænderne mulighed for at opleve vores eneste rent dagaktive pattedyr her på øen.

Deltagere i projektet er:  DN, Naturstyrelsen, Århus Universitet, Statens Naturhistoriske Museum og Langeland Kommune.

Udsatte egern: 2011 blev 14 dyr udsat og i 2012 yderligere 13 dyr.

 

Sort egern på foderkasse i Mørkholm Skov                    Foto: Claus Dalskov

 

Projekt Sort Egern

 

I dag er der både røde og sorte egern på Fyn. På sigt vil de røde og sorte egern blande sig. Det vil indebære, at den oprindelige stamme af sorte egern vil gå tabt.

Skal man bevare bestanden af sorte egern, skal man derfor forsøge at undgå, at de almindelige røde egern blander sig med de sorte. Isolerede skove uden egern vil derfor være en løsning som potentielle, nye levesteder for en bestand af sort egern.

Sammen med Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks Naturfredningsforening i gang med et projekt, hvor sorte egern indfanges på Sydfyn og udsættes på Langeland, hvor der ikke har været egern i mange år, men hvor levevilkårene er til stede. Dermed vil der på Langeland kunne skabes og sikres en bestand af de oprindelige sorte egern.

Efter mange forberedelser blev de første egern indfanget i august 2011 og i midten af november 2012 blev foreløbig det sidste af 27 egern sluppet fri på Langeland.

De indfangede egern har rundet en dyrlæge, der har indsat en chip og taget blodprøve. Derefter er de blevet sat i volierer i 2 af skovene på Nordlangeland. De enkelte egern er blevet gentestet, og når der er givet grønt lys fra laboratoriet, er de blevet udsat.

Tilbagemeldinger fra folk på nordøen har givet os et indtryk af, at dyrene hovedsagelig findes i og ved de 4 skovområder ved Lohals og Hou. Et enkelt egern er dog i Snødeområdet.

I vinteren 2012-13 starter vi et fodrings- og optællingsprojekt. Vi udleverer gratis egern-foderkasser og egernfoder til beboere i området mod at de fører et observationsskema. Oplysningerne herfra kan forhåbentlig fortælle os, hvor mange egern der er i området og hvor de enkelte egern har deres territorier.

Sort egern på hjemmelavet foderkasse.                 Foto: Claus Dalskov

Egernbestanden 2016

Siden udsætningen af de sidste egern i 2012 har vi forsøgt at følge bestandens udvikling, dels gennem data fra foderkasseprojektet og dels gennem indberetninger fra private i området.

Bestanden tog ret hurtigt et ordentligt dyk, så vi i efteråret 2013 vurderede, at vi havde 8 -12 egern. Flytningen og naturlige dødsårsager har åbenbart kostet livet for en del af de udsatte dyr.

I efteråret 2014 så det bedre ud. Nu lød vurderingen på 12 -16 dyr og i efteråret 2015 på 18 -24. Her i 2016 ser bestanden ud til at have haft en rigtig god ynglesæson. Vores vurdering lyder nu på 35 -45 dyr.

Alt tyder på, at projektet nu er lykkedes, og bestanden for alvor har bidt sig fast. De sorte egern er dog stadig kun at finde i skovområderne på Nordlangeland, men fortsætter bestanden med at vokse, vil dyrene efterhånden sprede sig sydpå.