Vi modtager årligt godt 100 afgørelser fra kommune, kystinspektorat mm. med afgørelser om dispensationer, tilladelser mm. som angår naturen og landskabet på Langeland.

Vi tjekker sagerne igennem, og afgør om vi vil påklage afgørelsen.

Langt de fleste sager har vi dog ingen indvendinger imod.

 

Indenfor den sidste tid har vi påklaget 2 afgørelser.

Vi har påklaget Svendborg Kommunes tilladelse til en stor udvidelse af Svineproduktionen på Statenevej med henvisning til påvirkningen af en strandeng i Natura 2000-området ved Lindelse Nor. Du kan se klagen HER.

Vi har også påklaget Langeland Kommunes tilladelse til opsætning af en mobilmast ved Dageløkke, og bedt kommunen overveje, om der ikke er mulighed for en landskabsmæssig bedre placering.